Use of high power equipment

Dear Hotel Sandra Youth Hostel residents!

Recently, several of our residents have asked that they would like to bring in and use a machine and device with high electrical consumption .
Unfortunately, we did not calculate this when designing the electrical energy of the building. The existing electrical network allows only a limited number of such equipment and the cost of the expected additional energy use must be reimbursed. E.g. freezer gross monthly 4,000 HUF/pc
In view of the above, from 01.03.2022 we will allow the import and use of such devices in the Hotel Sandra Youth Hostel in limited numbers.
It must be requested and authorised in writing before the device is imported.
The application shall include the name of the applicant, the type of machinery and the expected use of energy, as well as the consent of the roommate.
The application is required at the reception of the Hotel, which will be evaluated in an expedited procedure.
The amount of the fee for the use of such a device will be published on our website and at our reception. energy must be recorded in the application to be submitted at reception. The detailed rules for this are also contained in our uniform Policy, which can also be found on our website (www. hotelsandra.hu).

Youth Hostel Management

Nagyfogyasztású berendezés használat

Kedves Hotel Sandra Ifjúsági Szállóban lakók!

Az utóbbi időben több lakónk kérte, hogy szeretne nagy elektromos fogyasztású gépet és eszközt behozni, és használni .
Az épület elektromos energia tervezésekor ezzel sajnos nem kalkuláltunk, így a meglevő elektromos hálózat csak korlátozott számú ilyen berendezés használatát teszi lehetővé, valamint a várható többlet energia használat költségét is szükséges megtéríteni. Pl. mélyhűtő havi bruttó 4.000 Ft/db
A fentiekre tekintettel korlátozott számban 2022.03.01-től lehetővé tesszük ilyen eszközök behozatalát és használatát a Hotel Sandra Ifjúsági Szállóban.
Az eszköz behozatala előtt azt írásban kérvényezni és engedélyezni szükséges!
A kérelemben be kell írni a kérelmező nevét, a gép típusát és várható energia felhasználását, valamint a szobatárs hozzájárulását.
A kérvényt a Szálló recepcióján szükséges leadni, amelyet gyorsított eljárásban bírálunk el.
Ilyen eszköz használatáért fizetendő térítési díj összegét a honlapunkon és a recepciónkon tesszük közzé. energiaigénnyel a recepción leadandó kérvényben rögzíteni szükséges. Az ezzel kapcsolatos részlet szabályokat egységes Házirendünk is tartalmazza, amely szintén a honlapunkon (www. hotelsandra.hu ) található

Ifjúsági Szálló Vezetése