Nagyfogyasztású berendezés használat

Kedves Hotel Sandra Ifjúsági Szállóban lakók!

Az utóbbi időben több lakónk kérte, hogy szeretne nagy elektromos fogyasztású gépet és eszközt behozni, és használni .
Az épület elektromos energia tervezésekor ezzel sajnos nem kalkuláltunk, így a meglevő elektromos hálózat csak korlátozott számú ilyen berendezés használatát teszi lehetővé, valamint a várható többlet energia használat költségét is szükséges megtéríteni. Pl. mélyhűtő havi bruttó 4.000 Ft/db
A fentiekre tekintettel korlátozott számban 2022.03.01-től lehetővé tesszük ilyen eszközök behozatalát és használatát a Hotel Sandra Ifjúsági Szállóban.
Az eszköz behozatala előtt azt írásban kérvényezni és engedélyezni szükséges!
A kérelemben be kell írni a kérelmező nevét, a gép típusát és várható energia felhasználását, valamint a szobatárs hozzájárulását.
A kérvényt a Szálló recepcióján szükséges leadni, amelyet gyorsított eljárásban bírálunk el.
Ilyen eszköz használatáért fizetendő térítési díj összegét a honlapunkon és a recepciónkon tesszük közzé. energiaigénnyel a recepción leadandó kérvényben rögzíteni szükséges. Az ezzel kapcsolatos részlet szabályokat egységes Házirendünk is tartalmazza, amely szintén a honlapunkon (www. hotelsandra.hu ) található

Ifjúsági Szálló Vezetése